Mitkä ovat AC- ja DC-moottorin sovellukset?

Teollisissa sovelluksissa sekä AC- että DC-moottoreita käytetään tehon tuottamiseen.Vaikka tasavirtamoottorit ovat kehittyneet AC-moottoreista, näiden kahden moottorityypin välillä on merkittäviä eroja, jotka voivat vaikuttaa laitteesi suorituskykyyn.Siksi teollisuusasiakkaiden on tärkeää ymmärtää nämä erot ennen kuin valitsevat moottorin käyttötarkoitukseensa.

AC-moottorit: Nämä moottorit käyttävät vaihtovirtaa (AC) tuottamaan mekaanista energiaa sähköenergiasta.Minkä tahansa tyyppisten AC-moottorien rakenne on sama - ne kaikki sisältävät staattorin ja roottorin.Staattori synnyttää magneettikentän ja roottori pyörii magneettikentän induktion vuoksi.Vaihtovirtamoottoria valittaessa on otettava huomioon kaksi tärkeää ominaisuutta, jotka ovat käyttönopeus (RPMS) ja käynnistysmomentti.

DC-moottori: DC-moottori on mekaanisesti kommutoitu kone, joka käyttää tasavirtaa (DC).Ne koostuvat pyörivistä ankkurikäämeistä ja kestomagneeteista, jotka toimivat staattisina magneettikentinä.Nämä moottorit käyttävät staattista kenttää ja ankkurikäämiliitäntöjä tuottamaan vaihtelevia nopeuksia ja vääntömomenttitasoja.Toisin kuin AC-moottoreissa, DC-moottoreiden nopeutta voidaan säätää muuttamalla ankkuriin syötettyä jännitettä tai säätämällä staattista kenttävirtaa.

1

AC- ja tasavirtamoottorit:

AC-moottorit toimivat vaihtovirralla, kun taas tasavirtamoottorit käyttävät tasavirtaa.Tasavirtamoottori saa virtaa akusta tai akusta, joka tarjoaa jatkuvan jännitteen, jolloin elektronit voivat virrata yhteen suuntaan.Vaihtovirtamoottori ottaa virran laturista, jolloin elektronit muuttavat virtauksensa suuntaa.Tasavirtamoottoreiden tasainen energiavirta tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat tasaista nopeutta, vääntömomenttia ja toimintaa.AC-moottoreissa on jatkuva energianvaihto, ja ne sopivat ihanteellisesti teollisuus- ja asuinkäyttöön.Vaihtovirtamoottoreita suositellaan käytettäväksi kompressorin tehokäytöissä, ilmastointikompressoreissa, hydraulipumpuissa ja kastelupumpuissa, kun taas tasavirtamoottoreita suositaan terästehtaiden valssauslaitteissa ja paperikoneissa.

Kumpi moottori on tehokkaampi: AC vai DC?

AC-moottoreita pidetään yleensä tehokkaampina kuin tasavirtamoottoreita, koska ne voivat tuottaa suuremman vääntömomentin käyttämällä tehokkaampaa virtaa.Tasavirtamoottorit ovat kuitenkin tyypillisesti tehokkaampia ja käyttävät paremmin syöttöenergiaansa.Sekä AC- että DC-moottoreita on saatavana eri kokoisina ja vahvuuksina, jotka voivat täyttää minkä tahansa teollisuuden tehovaatimukset.

2

Huomioon otettavat tekijät:

Tehonsyöttö- ja tehonsäätötasot ovat avaintekijöitä, jotka asiakkaiden on otettava huomioon AC- ja DC-moottoreissa.Moottoria valittaessa on parasta kuulla ammattimaista suunnitteluorganisaatiota.He voivat oppia lisää sovelluksestasi ja ehdottaa oikeantyyppistä AC- ja DC-moottorin korjausratkaisua tarpeidesi mukaan.


Postitusaika: 26.4.2023